רשת של מומחים

שותפים אסטרטגיים


נאמנויות וחברות

ניהול ההון המשפחתי מורכב ודורש מגוון כישורים ויכולות מקצועיים.
בזכות ניסיוננו, בנינו רשת של מומחים אשר יכולים לסייע לך במשימה מורכבת זו.

המומחים שמופיעים בהמשך נבחרו בקפידה ומתוך ניסיון.
נדגיש כי פיוניר אינה מתוגמלת על ידי נותני השירותים.

בינ"ל
Citco (Suisse) S.A.

Citco (Suisse) S.A.

Corporate and Trust
+41-22-818-6860
Geneva, Switzerland
www.citco.com