גילוי נאות

פיוניר ניהול הון מעניקה שירותי ניהול הון, השקעות ותכנון פיננסי ללקוחות אמידים ומשפחות בעלות הון רב ברחבי העולם.

במסגרת שירותי ניהול ההון של החברה, פיוניר לא תקבל כל תמורה, החזרי עמלות או טובת הנאה אחרת מהבנקים ו/או מהמוסדות הפיננסים בגין ההשקעות אשר יבוצעו ע"י לקוחותיה. במידה ויתקבל בפיוניר תגמול כלשהו בגין השקעות הלקוח, התגמול יועבר במלואו בחזרה ללקוח.

פיוניר ניהול הון משרתת לקוחות ברחבי העולם ופועלת כבעלת רישיון במספר מדינות באמצעות:

  • פיוניר תכנון פיננסי (92) בע"מ המשרתת בעיקר לקוחות ישראלים, אירופאיים ודרום אפריקאים - בעלת רישיון לניהול תיקי השקעות מטעם רשות ניירות ערך בישראל, מטעם הוועדה לשירותים פיננסיים בדרום אפריקה, רשומה כיועץ פיננסי מורשה מטעם הוועדה לני"ע באונטריו, קנדה והינה נציגה מורשית על ידי הרשות להתנהלות פיננסית (FCA) באנגליה.
  • פיוניר שירותים אדמיניסטרטיביים בע"מ המשרתת בעיקר לקוחות אמריקאים ומאמריקה הלטינית - מורשית לייעוץ השקעות (RIA – Registered Investment Advisor) מטעם רשות ניירות ערך בארה"ב (SEC).
  • פיוניר פמילי אופיס (שותפות אמריקאית) המשרתת בעיקר לקוחות אמריקאים ומאמריקה הלטינית - מורשית לייעוץ השקעות (RIA – Registered Investment Advisor).
  • פיוניר סוכנות לביטוח פנסיוני 2009 בע"מ אשר הינה חברה בעלת רישיון לשיווק פנסיוני מטעם המפקח על הביטוח במשרד האוצר בישראל  ומשרתת בעיקר לקוחות ישראליים.

עפ"י מודל העבודה של פיוניר, פיוניר מתוגמלת ממקור אחד ביחס לכל השקעה. ביחס ללקוחות בשירותי ניהול ההון של החברה – התגמול לפיוניר מתקבל מהלקוח בלבד. מודל זה אינו תקף ביחס למוצרים פנסיוניים וביטוחיים, אשר ביחס אליהם התגמול מתקבל מיצרן המוצר (רלוונטי רק ללקוחות המטופלים על ידי פיוניר תכנון פיננסי (92) בע"מ). מודל תגמול זה אינו רלוונטי ללקוחות המטופלים על ידי פיוניר שירותים אדמיניסטרטיביים בע"מ, המורשית לייעוץ השקעות כ-RIA מטעם רשות ניירות ערך בארה"ב.

כחברה בעלת היסטוריה של למעלה מ-30 שנה, לפיוניר לקוחות אשר הופנו בעבר למגוון בתי השקעות, בארץ ובחו"ל, אשר ביחס להשקעותיהם פיוניר תוגמלה ו/או עודנה מתוגמלת ע"י בתי ההשקעות. במקרים אלה, התגמול לפיוניר מתקבל מהמוסד הפיננסי בו מנוהלים כספי הלקוח, לכן יש לפיוניר זיקה* למוסדות אלה.

ככלל, ניהול תיקי ההשקעות בפיוניר אינו מתחשב בשיקולי סביבה, חברה וממשל (ESG) בתהליכי קבלת החלטות השקעה או ניהול הסיכונים.

יחד עם זאת, אנו מאפשרים ללקוחות המעוניינים בכך, בעיקר ביחס לתיקי השקעות במט"ח, ניהול תיק השקעות המבוסס על עקרונות ESG  ועקרונות הקיימות של האו"ם (SDGs), כך שתיק ההשקעות יהיה מורכב מנכסים פיננסים, בהתבסס על דירוגי הקיימות של חברות חיצוניות.

התוכן המוצג באתר זה הינו למטרות מידע בלבד ואין לראות בו בשום דרך הצעה, ייעוץ, עצה או המלצה ביחס לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של נייר ערך ו/או מוצר פיננסי כלשהו ואינו מהווה תחליף לשיווק השקעות אישי המתחשב בצרכים הייחודיים של כל משקיע.

בעוד שנעשו מאמצים סבירים להשיג מידע ממקורות אמינים בדרך כלל, פיוניר אינה נותנת ערובה כלשהי לגבי שלמות ודיוק המידע ולא תישא בכל אחריות לכל נזק ו/או הפסד שייגרם משימוש במידע המפורט באתר. כמו כן, הדעות וההשקפות המובעות באתר נכונות למועד כתיבתן וכפופות לשינויים בכל עת ללא הודעה מוקדמת. כל העושה שימוש במידע באתר עושה זאת על דעתו ועל אחריותו הבלעדית. יתר על כן, האינפורמציה הכלולה באתר אינה מהווה ייעוץ בנוגע לענייני מס או ענייני משפטיים ופיוניר ממליצה על קבלת ייעוץ מקצועי בתחומים אלה, במידת הצורך.

לקבוצת פיוניר ניהול הון קיימת זיקה* למוסדות פיננסיים, כמפורט להלן (ביחס לחשבונות אשר אינם בשירותי ניהול ההון של פיוניר):

  • בנק ג'וליוס בר ביחס ללקוחות אשר הופנו בעבר לשירותי הבנקאות הפרטית של הבנק (עבור חשבונות אשר אינם במסגרת שירותי ניהול ההון של פיוניר)
  • לקוחות בעלי השקעות במוסדות הפיננסיים הבאים: אורום, אינווסנט, גאם, מאן, GLG, אלטשולר שחם, אנליסט, אפסילון, אקסלנס נשואה, הראל פיננסים, ילין לפידות, סיגמא ופסגות (עבור חשבונות אשר אינם במסגרת שירותי ניהול ההון של פיוניר). 
  • ההשקעות האלטרנטיביות הבאות: Buligo, FRUX Capital, קבוצת הרבור, חושן, Gelfund, גרניט אלפן, IBI CCF, נוקד, אואזיס ו-Sula Capital ביחס ללקוחות אשר לא היו מעוניינים בביצוען במסגרת שירותי ניהול ההון של פיוניר.
  •  לקוחות בעלי השקעות במוסדות הפנסיוניים הישראליים הבאים: איביאי, אלטשולר שחם, אנליסט, אקסלנס נשואה, דש-מיטב, הכשרה, הלמן אלדובי, הפניקס, הראל, ילין לפידות, כלל גמל, פסגות וסלייס גמל (עבור חשבונות אשר אינם במסגרת שירותי ניהול ההון של פיוניר).

* זיקה משמעותה קבלת תגמול כספי ביחס לנכסים הפיננסיים ו/או הפנסיונים שלהם ו/או הזמינים דרכם. מהות הזיקה הינה קבלת עד 50% מסך התשלומים המשולמים ע"י הלקוח למוסדות המפורטים לעיל בעבור שירותיהם. פיוניר (שלא במסגרת שירותי ניהול ההון) ו/או פיוניר סוכנות לביטוח עשויות להעדיף מוצרים פיננסיים ו/או פנסיוניים של הגופים כאמור על פני מוצרים פיננסיים ו/או פנסיוניים אחרים, הדומים מבחינת התאמתם ללקוח של מוסדות אשר אין להן זיקה אליהם.

תאריך עדכון: מרץ 2020