סקירות. מאמרים. דעות.

השקעות אלטרנטיביות על קצה המזלג

השקעות אלטרנטיביות על קצה המזלג

מה זה, למי זה מתאים, מה היתרונות ומה החסרונות?

בדומה להשקעות אחרות בשוק ההון, חשוב לדעת כיצד להשקיע במוצרים אלטרנטיביים בצורה חכמה ויעילה ולקחת בחשבון את הסיכונים.

מהן השקעות אלטרנטיביות?

השקעות אלטרנטיביות הינן השקעות שנעשות שלא במסגרת של שוק ההון המוכר, כלומר השקעות בניירות ערך שאין בהן מסחר ציבורי וחופשי (בניגוד למניות ואגרות החוב המוכרות). המאפיינים הקלאסיים של השקעות אלה הינם: חוסר סחירות, חוסר נזילות, ללא שוק (או בורסה) וללא פיקוח משמעותי.

למה כדאי להשקיע בהשקעות אלטרנטיביות?

השקעות אלטרנטיביות מאפשרות למשקיעים חשיפה לתחומים רבים אשר הם אינם יכולים להיחשף אליהם באמצעות השקעה "מסורתית" בשוק ההון, במניות ואג"ח.  דוגמה בולטת היא ענף ההייטק. למשקיע הממוצע קשה מאוד, למשל, להיחשף לעולם הסטארטאפים דרך שוק ההון - פספוס גדול למי שחי ב"סטארט אפ ניישן". זה נכון גם לגבי תחום התשתיות וגם לגבי פרויקטים נדל"ניים בחו"ל. מדובר באפיקים שניתן ליהנות באמצעותם מתשואה נוספת ולהיחשף לנכסים ולמוצרים שלא זמינים להשקעה דרך שוק ההון.

סוגי השקעות אלטרנטיביות עיקריות (רשימה חלקית)

קרנות נדל"ן

 • לרוב מדובר בהשקעות שנעשית דרך שותפויות בתחום הנדל"ן ולא דרך מניה סחירה או קרן ריט.
 • השקעה ישירה בנכס נעשית לרוב בסכומים גבוהים ודורשת מהמשקיע ידע נרחב ומשאבים לצורך בדיקות נאותות מעמיקות וניתוחים שונים. לעומת זאת, השקעה דרך קרן לא סחירה מאפשרת השקעה בסף כניסה נמוך יותר כאשר בדיקות כדאיות ההשקעה בנכס נעשות לרוב על ידי גורם מומחה, המייעץ ללקוח אודות ההשקעה. השקעה באופן זה מאפשרת למשקיע פיזור נרחב יותר מאשר השקעה ישירה בנכס.
 • נדל”ן הינו רכיב משמעותי בתיק ההשקעות, אשר יכול להציע תזרים הכנסות יציב, הגנה בפני אינפלציה וגיוון ביחס לאפיקי השקעה אחרים בתיק ההשקעות.
 • תיק השקעות יעיל בתחום הנדל”ן צריך לכלול אזורים, סקטורים ואסטרטגיות השקעה מגוונות.
 • החיסרון המרכזי בהשקעה מסוג זה הוא אובדן הנזילות, שכן ההשקעות הן לטווח ארוך שיכול להגיע גם ל- 10 שנים ולמעלה מכך. משקיע אשר השקיע בקרן מסוג זה צריך לדעת שהכסף לא יהיה ברשותו זמן רב.

קרנות תשתיות

 • בדומה להשקעה בנדל"ן, ישנה אפשרות להיחשף במסגרת קרנות אלה לנכסים לא סחירים מניבים עם הכנסות שוטפות. לרוב מדובר בהשקעות שנעשות דרך שותפויות מוגבלות.
 • נכסי התשתיות הנכללים בהשקעות מסוג זה כוללים, בין היתר: כבישי אגרה כדוגמת כביש 6 או מנהרות הכרמל, מתקני התפלת מים ותחנות כוח.
 • לשערי הריביות בארץ ובעולם יש השפעה משמעותית על שיערוך הנכסים הלא סחירים. מכיוון שרוב הפרויקטים הינם לטווח ארוך מאד, הרי ששינוי נמוך יחסית בשערי ריבית ההיוון יהיה בעל השפעה משמעותית על שערוך הנכסים לטוב ולרע.
 • גם בהשקעה בקרנות תשתיות החיסרון המרכזי הינו טווח ההשקעה הארוך והעדר הנזילות לתקופות של 8-10 שנים ואף למעלה מכך.

הלוואות מגובות נדל"ן

 • קרנות אלה מספקות הלוואות, לרוב קצרות טווח, בתחום הנדל"ן כדוגמת הלוואת גישור, משכנתאות והלוואת מזנין.
 • קרנות אלה מאפשרות ליהנות מפיזור רחב ומתיק הלוואות מגוון.
 • בחלק מהמקרים, ההלוואות ניתנות כנגד שעבוד נכסי נדל"ן, לרוב חוב בכיר וערבות אישית.
 • מנהלי הקרנות עורכים בדיקות נאותות מקיפות על הנכסים והיזמים להם הקרנות מספקות אשראי.
 • חשוב לוודא שמנהל הקרן מתנה את מתן האשראי מהקרן בהשקעה של הון עצמי ע"י היזם של העסקה.

הלוואות חברתיות או (Peer to Peer Lending) P2P

 • בעשור האחרון, לצד התפתחויות טכנולוגיות, קמו פלטפורמות להלוואות באינטרנט אשר בצדן האחד נמצא הלווה, ומהצד שני נמצא הצד המלווה – אדם פרטי או משקיע מוסדי, בנק ועוד.
 • מדובר בהשקעה המבוססת על פלטפורמת אשראי מתוחכמת, שמאפשרת מתן הלוואות ישירות (אשראי צרכני או עסקי), ללא תיווך בנקים או חברות כרטיסי אשראי. בישראל ישנן כמה חברות שכאלה והן מגייסות הרבה מאוד כסף.
 • המודל הטכנולוגי מעניין כשלעצמו וראוי ליישום בקנה מידה גדול. ההבטחה לפיזור סיכוני אשראי הינה נכונה בתיאוריה ונעשית על ידי מתן הלוואות למאות, אם לא אלפי לווים. קו המחשבה הינו שאין קורלציה בין יכולת החזר ההלוואה של הלווים השונים ולכן הסיכון אמור להיות נמוך. למרות האמור, ההיסטוריה כבר לימדה אותנו שהמתאם בין אנשים שונים יכול לעלות בעת משבר כלכלי רחב (למשל משבר 2008).

קרנות גידור

 • קרנות השקעה פרטיות, המאוגדות לרוב כשותפות, בהן לשותף המנהל יש זכות בלעדית לבצע עם כספי הקרן ככל העולה על רוחו, בהתאם לאסטרטגיית ההשקעה של הקרן.
 • חלק מקרנות הגידור פועלות במינוף מאוד גבוה (נטילת הלוואות גדולות) ושימוש נרחב בנגזרים פיננסיים (אופציות וחוזים עתידיים).
 • העמלות של מנהל הקרן גבוהות בדרך כלל (לרוב 2% עמלת ניהול שנתית ו-20% מהרווח הצבור, או מעל סף מסוים).
 • מדובר על תחום בו קיים פיקוח רגולטורי מופחת ממה שאנו מכירים בתיקים המנוהלים או בקרנות הנאמנות הקלסיות.
 • חשוב לשים לב כי קיימות קרנות גידור רבות שרוב הכספים שלהן מושקעים בנכסים סחירים קלאסיים בשוק ההון, כגון מניות ואג"ח. קרנות אלו נהנות מרגולציית חסר מצד רשות ניירות ערך ומהמיתוג שנוצר לקרנות הגידור, למרות שבפועל הן לא באמת עוסקות בגידור- - מה שטוב לקרן אבל לא בהכרח ללקוח.

מוצרים מובנים

 • מוצר מובנה (Structured Product/Note) הוא ני"ע חוב המונפק ע"י בנק ואשר ביצועיו נגזרים מביצועי נכס בסיס כלשהו (מניה/מדד מניות/מטבע/סחורה) או מספר נכסי בסיס.
 • הכוונה בנייר חוב היא שהבנק אשר מנפיק את המוצר המובנה, מתחייב מראש לתנאי התשלום כפי שנקבעו בתשקיף המוצר. בדומה לאגרת חוב סטנדרטית, התחייבות זו תקפה בהנחה שהמנפיק אינו חדל פירעון. לכן, איכות הבנק המנפיק וחסינותו הפיננסית הינם מרכיב קריטי בהשקעה במוצר מובנה.
 • היתרון העיקרי של מוצרים מובנים הוא בכך שהם יכולים לספק רמת ודאות גבוהה יחסית ביחס לתשואה שתתקבל ו/או ביחס לסיכון הכרוך בהשקעה, מאחר ותנאי ההשקעה נקבעים מראש.
 • יתרון נוסף הוא ביכולת להגדיר בצורה ברורה ומדויקת את פרופיל התשואה/סיכון ולהתאימו לצרכי המשקיע. לפיכך, מוצרים מובנים עשויים לספק יחס תשואה/סיכון עדיף על פני השקעות מסורתיות באג"ח ובמניות, במיוחד בתקופות של אי-ודאות גבוהה ותשואות נמוכות.
 • ניתן לחלק מוצרים מובנים ל-3 קבוצות עיקריות:

  1. מוצרים מובטחי קרן (פיקדונות מובנים): סכום ההשקעה הראשוני מוגן בכל מקרה בתום חיי המוצר והתשואה מותנית בביצועי נכס הבסיס.
  2. מוצרי קופון עם הבטחת קרן מותנית: סכום ההשקעה הראשוני מוגן כל עוד נכס הבסיס לא נפל מתחת רמת מסוימת (רף תחתון). הקופון עשוי להיות מובטח (משולם ללא תלות בביצועי נכס הבסיס) או מותנה בביצועי נכס הבסיס.
  3. מוצרי השתתפות (participation): מוצרים בהם התשלום מותנה בעליית נכס הבסיס. להבדיל ממוצרי קופון בהם הקופון ידוע מראש, כאן התשואה הפוטנציאלית אינה ידועה מראש. בד"כ במוצרים מסוג זה קיימת הבטחת קרן מותנית והם לרוב מהווים חלופה להשקעה ישירה בנכס הבסיס.
 • קיימים סוגים נוספים של מוצרים מובנים וכן מוצרים המשלבים מאפיינים ממספר קבוצות.

קרנות הון סיכון

 • קרנות הון סיכון הינן מרכזי השקעות שמחפשות, בדרך כלל, חברות בתחילת דרכן, בתחומים החדשניים של טכנולוגיה ורפואה (ביו-טק). הן סוקרות ומשקיעות במאות חברות הזנק מבטיחות במטרה לזהות את הגוגל, האפל או האמזון הבאים.
 • מובן מאליו שחלק גדול מהכספים המושקעים יורדים לטמיון, ורק אחוז מזערי מחברות ההזנק אכן מצליחות, וגם אז לעיתים קרובות, מדובר רק בהצלחה במידה בינונית.
 • השקעה בקרנות אלו נעשית בצורה דומה להשקעה בקרנות גידור ולרוב גם שם דמי הניהול גבוהים יחסית.

יתרונות וחסרונות

רוב ההשקעות האלטרנטיביות אינן נזילות, הכסף מושקע בהן לתקופה ארוכה וגם כשניתן להנזילו - ההנזלה אורכת זמן רב. כמו כן, סכומי ההשקעה המינימליים הנדרשים הינם גבוהים באופן יחסי ורמת השקיפות למשקיע הינה נמוכה. בנוסף, מאחר ולמרבית ההשקעות אין תשקיף מאושר ע"י רשות ניירות ערך בישראל, מרביתן זמינות להשקעה רק ללקוחות מסווגים ("כשירים" לפי חוק ני"ע), וחלקן אף זמינות אך ורק ללקוחות "כשירים" לפי חוק הייעוץ.

לצד החסרונות הבולטים והמוכרים, חשוב לדעת כי השקעות אלו מספקות פיזור סיכונים, שמאפשר להשיג תשואות עודפות, במיוחד בתקופה כל כך מאתגרת של ריבית אפסית.

נזכיר כי אין "ארוחות חינם" ואין תשואה ללא סיכון. כך גם ביחס להשקעות אלה. תשואת היעד האטרקטיבית הפוטנציאלית כוללת גם סיכון משמעותי להפסד קרן ההשקעה, או חלק מהותי ממנה. מסיבה זו השקעות אלה נחשבות כ"השקעות בסיכון מיוחד" עפ"י רשות ניירות ערך.

אז איך בוחרים?

הדרך לבחור במוצר המתאים - כזה שיהיה אמין, איכותי, יספק תשואה עודפת וגם יתאים למשקיע מבחינת נתוניו האישיים - עוברת דרך מומחה השקעות אחראי ונטול פניות. כאן בדיוק נכנסת לתמונה העבודה שלנו בפיוניר ניהול הון. אנחנו נמצאים תמיד באותו צד של השולחן עם הלקוח, ומסייעים לו לבחור את המוצרים הנכונים ביותר עבורו להשקעה.

בחירה זו, המותאמת אך ורק ללקוח וצרכיו, ללא שיקולים זרים,  מתאפשרת בזכות מודל העבודה העסקי שלנו- העובדה שאנחנו לא מתוגמלים על הבחירה במוצר כזה או אחר מצד היצרנים של אותם המוצרים, כמקובל בתעשייה.

אנו מקבלים החלטה על השקעה במוצר אלטרנטיבי כלשהו רק לאחר ביצוע מחקר וניתוח מקצועי של ההשקעה. פיוניר מבצעת את המחקר הזה עבור הלקוחות שלה, כחלק ממעטפת השירותים הכוללת שאנחנו מספקים ללקוחותינו, במטרה להציע את המוצרים הטובים ביותר שקיימים היום בשוק.

אנו בוחנים את המוצרים באופן מעמיק ובודקים, בין היתר, מה איכות החוב, איך חוזרת ההשקעה אל הלקוח, מה ההיסטוריה של מנהל המוצר, מהן הבטוחות שקיימות במקרה של חדלות פירעון או משבר וכדומה. כמו כן, אנו מבצעים אנליזות הנוגעות לנתוני היעד כמו תשואת היעד הצפויה, שווי הפרויקט, מבחני לחץ ועוד.

הפריחה המשמעותית של תחום ההשקעות האלטרנטיביות הביאה עימה גם מגוון עצום של אפשרויות. עם זאת, חשוב לזכור שהאפיק האטרקטיבי הזה מתאים בדרך כלל רק למשקיעים עם סכומי כסף משמעותיים הפנויים להשקעה בטווח ארוך מאד ועם הרבה סבלנות באשר למועד מימושה. בנוסף, אפיק זה מחייב משנה זהירות ותשומת לב לאותיות הקטנות על מנת לבצע השקעה מחושבת ואחראית.


לפיוניר אין עניין אישי ביחס לאמור. האמור אינו מהווה תחליף לניהול ו/או שיווק השקעות אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

הורד

על הכותב/ת

שמואל בן אריה

שמואל בן אריה

דירקטור, מנהל השקעות ראשי שוק מקומי

שמואל בן אריה הצטרף לפיוניר בשנת 2009 כמתכנן פיננסי ותוך זמן קצר, לאור כישורי האנליזה הגבוהים שלו, הפך למנהל מחלקת מחקר שוק מקומי (ישראל).

כיום משמש שמאול במגוון תפקידים ובראשם מנהל ההשקעות הראשי לשוק המקומי. בנוסף, מנהל שמואל את מחלקת שירות ניהול הון שקלי, המספקת ללקוחותינו הישראליים פתרונות הוליסטיים מקומיים המבוססים על עקרונות הפיזור והקצאת הנכסים, וכמו כן חבר בוועדת ההשקעות של פיוניר.

בעבר שימש שמואל כספקולנט בשוק האנרגיה ועסק בעיקר בעסקאות קניה ומכירה של חוזים עתידיים של נפט וגז.

לשמואל B.A בניהול וכלכלה מאוניברסיטת בן גוריון בנגב, MBA במנהל עסקים, עם התמחות במימון, מהאוניברסיטה העברית בירושלים והינו משווק השקעות מורשה מטעם הרשות לניירות ערך.

מידי חודש מפרסם שמואל סיכום חודשי בנוגע לשוק ההון הישראלי ומאמרים נוספים, חלקם אף רואים אור בעיתונות הכלכלית.

צור קשר
טלפון (בישראל): 972-9-9611303+
נייד (בישראל): 972-50-2919991+

 • This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

השאירו תגובה

אתה מגיב כאורח.